• (۰۲۱) ۴۴۰۶۴۴۷۶
  • ۰۹۱۲۶۹۳۱۹۰۰

دستگاه فلزیاب با قابلیت اسکن تصویر زمین Imager Scorpion 7000

دستگاه فلزیاب طلایاب با قابلیت اسکن تصویر زمین ایمیجر اسکورپیون Imager Scorpion 7000

دستگاه فلزیاب گنج یاب ایمیجر 7000
image-7276

فلزیاب طلایاب گنج یاب scorpion imager 7000
image-7277

image-7278

دستگاه فلزیاب گنج یاب ایمیجر 7000
image-7279

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 9 votes
Brand Name
METALDETECTORS
Product Name
SCORPION 7000
Call Now Button